Jak wygląda przykładowy projekt?

Model koncepcji 3D

model-koncepcji-3d

Projekt koncepcyjny nawierzchni oraz zieleni projektowanej

przyklad-projekt-esteegardens

Projekt techniczny nawierzchni

ze względu na zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z wymiarowaniem

projekt-techniczny

Kosztorys

Szczegółowy opis techniczny zawierający: spis materiału roślinnego, budowlanego, idea założenia, wykaz
pielęgnacyjny projektowanego materiału roślinnego

 

kosztorys

WIZUALIZACJE

wizualizacje

 

Dodatkowe prace projektowe

Projekt oświetlenia

przyklad-projekt-esteegardens-2

 

Projekty małej architektury

 

mala-architektura

 

Projekty ogrodzeń

 

ogrodzenie-1

 

ogrodzenie-2