Proces projektowy

Co należy przygotować przed spotkaniem?

mapa z naniesionym obrysem budynku, ukształtowaniem terenu, zaznaczonym kierunkiem północnym (kopia)
pomocne będą widoki elewacji (kopia z projektu domu),
zdjęcia, pisma, czy katalogi, które przybliżą nam Państwa gust oraz wizję przyszłego ogrodu.

Jak wygląda współpraca w praktyce?

rozmawiamy o Państwa wyobrażeniu o ogrodzie i funkcjach, jakie ma pełnić, Będziemy zainteresowani również tym, ile czasu mogą Państwo poświęcić pielęgnacji ogrodu

– oglądamy teren opracowania, teren przyległy, ogrodzenie, elewacje domu
– wykonujemy zdjęcia.

Ofertę na prace projektowe przygotowujemy w ciągu kliku dni od wizyty u Państwa, Jeżeli złożona przez nas wycena zostanie zaakceptowana przez Państwa to opracowujemy harmonogram prac projektowych. Następnie podpisujemy umowę. Wzór umowy otrzymują Państwo wcześniej drogą e-mailową    wraz z ofertą. Podpisanie umowy rozpoczyna pracę nad koncepcją ogrodu.

Po ok 1,5 tygodnia spotykamy się aby przedstawić pierwszą, wstępną koncepcje ogrodu. Postęp kolejnych prac uwzględnia wcześniej przekazany harmonogram współpracy. Końcowym etapem jest przekazanie projektu Państwu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Jak długo trwa wykonanie projektu?

– 2-6 tygodni, natomiast w sezonu czas wykonania projektu może się wydłużyć

ZAMÓW PROJEKT ON-LINE